[Go Programming ภาษาโปรแกรมใหม่จาก Google] ทีมนักพัฒนาของกูเกิ้ล (google) เพิ่งประกาศโครงการชื่อว่า “Go” ภาษาโปรแกรมใหม่ที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบของโอเพ่นซอร์ส พร้อมทั้งเปิดเว็บไซต์สนับสนุนภาษาโปรแกรมดังกล่าวโดยเฉพาะอีกด้วย
ด้วยภาษาโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ถูกแก้ไขด้วย Go แล้ว โดยมันจะทำให้นักพัฒนาสามารถคอมไพล์ (การแปลงชุดคำสั่งโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาให้กลายเป็นไฟล์ที่สั่งให้ทำงานได้) โปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งนอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว กลไกการทำงานของ Go ยังสามารถใช้ประสิทธิภาพของโพรเซสเซอร์มัลติคอร์ในการทำงานแบบขนานกันไปได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีระบบจัดการหน่วยความจำที่แก้ปัญหา “garbage collection” (ข้อมูลที่ยังคงเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการเรียกใช้แล้ว) ผลลัพธ์ก็คือ Go จะเป็นภาษาโปรแกรมที่ทำงานได้เร็ว ปลอดภัย และสนุก ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า Go เป็นเหมือนการผสมผสานจุดเด่นของ C++ และ Python เข้าด้วยกันนั่นเอง
Go เริ่มต้นจากหนึ่งในโครงการทดลองทีเกิดขึ้นภายใต้กรอบนโยบายขอกูเกิ้ลที่เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทสามารถใช้ 20% ของเวลาทำงานไปพัฒนาโครงการต่างๆ หากได้รับความเห็นชอบจากบริษัทว่ามีความน่าสนใจ ซึ่งล่าสุด Go ไม่ได้เป็นแค่โครงการทดลองเท่านั้น แต่กำลังได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่จากทางกูเกิ้ลแล้วด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังเป็ํนภาษาโปรแกรมที่ยังใหม่มาก?กูเกิ้ลจึงยังไม่นำมันไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลักของทางบริษัท แต่มันมีความแข็งแรงพอที่จะนำไปใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ หรือในบราวเซอร์แล้ว

Tags: go programming, google, google go [...]