คลิปมาริโอ้ ทำไปได้นะครับ ด่านโหดๆ ยังผ่านได้ เป็นเทคนิคการเล่นขั้นเทพของทางต่างประเทศ ที่เล่นเกม มาริโอ้ ออกมาเป็นคลิปให้ออกสู่สายตากันนะครับ เทพมากมาย

Paper Mario is the follow-up to Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars for the SNES. Existing in a world composed of paper cutouts, Paper Mario combines the simplified RPG system that made Super Mario RPG such an innovative and fun game with the side-scrolling [...]