คุณปู่ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจซอฟต์แวร์ทนไม่ไหว เมื่อเห็นหลายชาย 6 ปีซึ่งป่วยเป็นโรคออทิสติกต้องอารมณ์เสียจนขว้างเมาส์คอมพิวเตอร์ทิ้งหลายครั้งที่ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดั่งใจ ไหนๆก็เสิร์ชหาโปรแกรมสำหรับเด็กออทิสติกในโลกออนไลน์ไม่พบ จึงลงมือสร้างเองพร้อมใจบุญเผื่อแผ่ให้เด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องทั่วโลกได้ใช้งานด้วย

คุณปู่ LeSieur นั้นมองว่า โลกออนไลน์นั้นสร้างโอกาสการเรียนรู้และการสื่อสารที่สำคัญให้กับมนุษย์ก็จริง แต่สำหรับกลุ่มคนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์กลายเป็นปัญหาใหม่ที่ครอบครัวต้องปวดหัวเพราะต้องพยายามสอนให้ใช้งาน ซึ่งเมื่อเด็กพิเศษเกิดความผิดหวังในการคลิกหรือกดปุ่มใดๆ อาการชักหรือปฏิกิริยาเฉพาะรายก็จะปรากฎขึ้นทันที

Zackary เด็กพิเศษวัย 6 ปี
ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบราวเซอร์พันธุ์ใหม่
Zac Browser For Autistic Children

คุณปู่ LeSieur ให้เหตุผลว่าหากไม่มีการควบคุมเช่นนี้ ผู้ป่วยออทิสติกจะเกิดอาการผิดหวังได้ง่าย โดยยอมรับว่า Zac Browser ไม่ได้สร้างขึ้นจากคำแนะนำของนักวิชาการด้านออทิสติก แต่สร้างขึ้นมาเพื่อความต้องการของ Zackary โดยเฉพาะ และต้องการให้บราวเซอร์นี้มีประโยชน์ต่อเด็กที่มีอาการออทิสติกด้วยกัน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมในระยะที่สอง คุณปู่จะเปิดกว้างเพื่อรับความต้องการของผู้ปกครองรายอื่น ว่าต้องการให้ Zac Browser มีคุณสมบัติใดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม Zac Browser นั้นเปิดให้ใช้งานฟรี ต่างจากซอฟต์แวร์เพื่อเด็กพิเศษทั่วไปที่มีค่าบริการขั้นต่ำ 5,000 เหรียญ ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง คาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กพิเศษบางส่วนได้

Tags: , ,

คุณอาจสนใจข่าวนี้...