คลิปมาริโอ้ ทำไปได้นะครับ ด่านโหดๆ ยังผ่านได้ เป็นเทคนิคการเล่นขั้นเทพของทางต่างประเทศ ที่เล่นเกม มาริโอ้ ออกมาเป็นคลิปให้ออกสู่สายตากันนะครับ เทพมากมาย

Paper Mario is the follow-up to Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars for the SNES. Existing in a world composed of paper cutouts, Paper Mario combines the simplified RPG system that made Super Mario RPG such an innovative and fun game with the side-scrolling action that made the 2D Mario games so popular. Not only is Paper Mario a tender bit of nostalgia to anyone who misses the good old days, but it is also a shining example of what Nintendo does best.

Paper Mario has a plot that should be familiar to any Mario fan. Bowser has once again invaded the land of the stars and has stolen the magical Star Rod--a scepter that has the power to grant the wishes of whoever holds it. Bowser used the Star Rod to imprison the seven star spirits, who used their power to watch over the land. Armed with the power to make his slightest wish a reality, Bowser quickly kidnapped Princess Peach, made himself invincible, and scattered the imprisoned star spirits to the ends of the Mushroom Kingdom. It’s up to Mario to find the seven star spirits, rescue them from Bowser’s evil minions, and eventually use their power to defeat Bowser himself.

Tags: , ,

คุณอาจสนใจข่าวนี้...